<div align="center"> <h1>Scena-Oświęcim</h1> <h3>muzyczna strona miasta</h3> <p>muzyka oświęcim</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.scena-oswiecim.forall.pl/joomla/" rel="nofollow">http://www.scena-oswiecim.forall.pl/joomla/</a></p> </div>